Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001Ανάλυση Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων ΕλέγχουΤο 2006 η εταιρία Πίτες Χασιώτη απέκτησε το Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001 από τον φορέα πιστοποίησης TUV για την άριστη ποιότητα στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία.

Επίσης εφαρμόζεται το σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points - Ανάλυση Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) από τον φορέα πιστοποίησης EQA. Με αυτό το σύστημα διασφαλίζεται αποτελεσματικά η παραγωγή υγιεινών και ασφαλών προϊόντων.

Η εταιρία Πίτες Χασιώτη, πρωτοπόρος στον κλάδο της, δίνει πάντα έμφαση στην ποιότητα και γι' αυτό εφαρμόζει διεθνή πρότυπα προηγμένης τεχνολογίας και πραγματοποιεί σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.

Η πιστοποίηση μέσα από εγκεκριμένες διαδικασίες που επαναλαμβάνονται περιοδικώς, αποτελεί για την εταιρία Πίτες Χασιώτη σημαντικό σταθμό για την επέκταση του εργοστασίου και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Είναι βέβαιο ότι αυτό συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρίας και στην προώθηση των προϊόντων της σε νέες αγορές του εξωτερικού.

Πιστοποιητικό ISO 22000Από τον Απρίλιο του 2012, η εταιρία Πίτες Χασιώτη είναι πλέον πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 22000. To ISO 22000 αναφέρεται στο σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρία για την ασφάλεια των τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής, τυποποίησης, αποθήκευσης και διακίνησης.

Δώστε μας τώρα την παραγγελία σας!

Food Expo Greece 2016

Πρόσφατα Νέα

Νέα πιστοποίηση ISO 22000

Απρίλιος 2012. Η εταιρία μας απέκτησε την πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 22000.

Επιλογή Γλώσσας