Λογότυπο ΣΑΧΗ εταιρία Πίτες Χασιώτη διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που της παρέχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στους παραγωγικούς της στόχους και στις απαιτήσεις της πελατείας της.

Στο πελατολόγιο της επιχείρησης συγκαταλέγονται μεγάλα γνωστά ψητοπωλεία και εστιατόρια του ευρύτερου λεκανοπεδίου της Αττικής και των Μεσογείων. Το δίκτυο μας εξαπλώνεται και στην επαρχία, όπως Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, στα νησιά του Ιονίου, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Από το 2004 η επιχείρηση εξάγει τα προϊόντα της με επιτυχία σε πολλές χώρες.

Η επιχείρηση απασχολεί κατά μέσο όρο πενήντα (50) άτομα στα οποία παρέχεται συνεχής εκπαίδευση.

Η επιλογή των πρώτων και βοηθητικών υλών γίνεται με αυστηρά κριτήρια, τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αθανάσιος Χασιώτης: Πρόεδρος Δ.Σ.
Κωνσταντίνα Χασιώτη: Διευθύνουσα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δώστε μας τώρα την παραγγελία σας!

Food Expo Greece 2016

Πρόσφατα Νέα

Νέα πιστοποίηση ISO 22000

Απρίλιος 2012. Η εταιρία μας απέκτησε την πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 22000.

Επιλογή Γλώσσας